LEVVEL Project Afsluitdijk

De Afsluitdijk, die Nederland al bijna 90 jaar beschermt tegen de kracht van het water, ondergaat momenteel een grote renovatie- en uitbreidingsproject om de waterkering klaar te maken voor de toekomst van een stijgende zeewaterspiegel. Onderdeel van  het LEVVEL-project is de vernieuwing van de bestaande bewegingswerken voor de spuisluizen en een vergroting van de afvoercapaciteit van het nieuwe spuisluizen. Metaltop levert de zuigerstangcoatings voor alle hydraulische zuigerstangen in dit project, die de komende decenia corrosie- en slijtagebescherming zullen bieden en de bedrijfszekerheid van de waterkering zullen waarborgen.