Herkennen van Slijtage


Slijtage komt in elke sector en in elke industrie voor. Het is bijna altijd onvermijdelijk, omdat materialen in een proces met elkaar in aanraking moeten komen. Gelukkig is de mate van veel slijtagevormen te beperken door de juiste oppervlaktegesteldheid. Daarnaast kunnen wij de verschillende vormen van slijtage meestal repareren en het materiaal weer bestendiger dan in de oorspronkelijke staat bij u afleveren. Als u weet welke slijtages er zijn, is het mogelijk om ze op tijd te herkennen en schadelijke gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen. 


Vraag Advies

ABRASIEVE SLIJTAGE

Abrasieve schade is schade die ontstaat wanneer harde en scherpe oppervlaktes of deeltjes schuren over een oppervlakte dat minder slijtvast is dan het abrasief. Vaak zorgen de schurende hoeken en kanten ervoor dat spanen uit het oppervlak verdwijnen waardoor slijtsporen achterblijven.

Wanneer twee onderdelen tegen elkaar aan bewegen kan een oppervlakte warm worden door de wrijving. Door het ontstaan van koudlassen en het weer verbreken daarvan gaan de oppervlakken ‘vreten’. Ook breken stukjes metaal af waardoor abrasieve slijtage kan optreden.

Erosie is een slijtagesoort die optreedt op het moment dat er slijtsporen in een oppervlakte achterblijven nadat vaste, gasvormige of vloeibare delen langs een materiaaloppervlakte bewegen. Op het moment dat het oppervlak van het onderdeel ook wordt aangetast door chemische substanties versnelt het erosieproces aanzienlijk.

Fretting (of tribo-oxidatie) is een corrosieschade die ontstaat aan ruwheidstoppen van oppervlakken waar metaal in contact komt met ander metaal. De schade ontstaat door een combinatie van belasting en kleine onderlinge oppervlaktebewegingen, bijvoorbeeld als gevolg van vibraties. Typische schadekenmerken van fretting zijn putjes of groeven en roestvorming (passingroest).

Lagerpassingslijtage is een vorm van slijtage die ontstaat op het moment dat een lagerpassing onvoldoende smering heeft of aan een te hoge belasting onderhevig is. Ook foutieve uitlijning kan deze vorm van slijtage in de hand werken. De draaiende en schurende werking van de lagerpassing slijt daarbij deeltjes uit de binnenkant van het onderdeel dat om de lagerpassing heen zit.

Slijtage en corrosie & oxidatie worden vaak naast elkaar genoemd, maar eigenlijk zijn corrosie & oxidatie ook een slijtagevorm. In zeer veel gevallen zijn corrosie & oxidatie een bestanddeel van een complex mechanisch-fysisch-chemisch slijtageproces.

Oxidatie in de zuivere vorm is het reageren van een metaal met zuurstof, waardoor oxides ontstaan. Deze oxides hebben niet de eigenschappen die het metaal heeft, zodat de oppervlakte-eigenschappen verslechteren.

Corrosie vindt plaats wanneer een oppervlak wordt aangetast door een (elektro)chemische reactie. De bekendste vorm van corrosie is het roesten van staal. Doordat er veel verschillende chemische reacties en condities zijn, bestaan er ook veel verschillende vormen van corrosie. Denk aan putcorrosie, spleetcorosie, galvanische corrosie, spanningscorrosie, zuurcorrosie, interkristallijne corrosie en hoge temperatuurcorrosie.

Wanneer een oppervlak herhaaldelijk te maken krijgt met wisselende belastingen, kunnen er scheuren in het oppervlak van het materiaal ontstaan. Dit fenomeen staat bekend als oppervlaktevermoeiing. De scheuren in het oppervlak leiden op den duur tot het uitbreken van deeltjes van het materiaal of zelfs een breuk van het onderdeel.

Website kan cookies gebruiken om de navigatie van de website te personaliseren en te vergemakkelijken voor de gebruiker van deze site. De gebruiker kan zijn / haar browser configureren om de kennisgeving en de installatie van de cookies die door ons zijn verzonden af te wijzen.