CLADDING- EN LASTECHNIEKEN

Cladding (Engels voor bedekken/bekleden) is een verbindingstechniek waarbij een materiaal onder hoge druk op dragermateriaal wordt geperst. De meest bekende vorm is lasercladding. Lassen is het verbinden van materialen door middel van hitte en/of druk, waarbij het toevoegmateriaal en het werkstuk met elkaar worden vermengd.